Suy nghĩ và cảm xúc

Suy nghĩ và cảm xúc: Viết về kế hoạch điều trị của riêng bạn; Khám phá các suy nghĩ vô thức; Thay đổi các mô thức tư duy giới hạn; Thay đổi các suy nghĩ nóng; Thư giãn; Kiểm soát lo lắng; Đối phó với hoảng sợ; Chánh niệm;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029686

Kho mượn: MVV.042474; MVV.042475

 

Views: 0