Đừng tin các bài trắc nghiệm tính cách

Sách m?i
Đưa ra những dẫn chứng, nhận định một cách sinh động trực quan về tính cách con người: Những lầm tưởng về tính cách; sự thật về tính cách; chuyển hóa sang chấn tâm lý; thay đổi câu chuyện đời bạn; trân trọng tương lai để thay đổi quá khứ;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028877

Kho mượn: MVV.040858; MVV.040859

 

Views: 3