Lời từ chối hoàn hảo

Sách m?i
Lời từ chối hoàn hảo: Giới thiệu những bí quyết, nghệ thuật để đưa ra lời từ chối tích cực trong cuộc sống;  Hướng dẫn cách từ chối mà vẫn có được sự đồng thuận của mọi người

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029455

Kho mượn: MVV.042012; MVV.042013

 

Hits: 2