38 bức thư Rockefeller viết cho con trai

🌿🌿38 bức thư Rockefeller viết cho con trai🌿🌿 Viết về những bí quyết thành công mà tác giả muốn truyền lại cho con trai mình; phân tích về quan điểm và giá trị sống của gia tộc Rockefeller, bộ não ngập tràn tư duy chiến lược, coi trọng niềm tin và nắm bắt được bản chất con người

📚MÔ TẢ:

ISBD: 38 bức thư Rockefeller viết cho con trai / T. D. Rockefeller; Thanh Hương dịch. – Hà Nội : Văn học, 2024. – 267tr. ; 21cm

ISBN: 9786044777481

Số phân loại: 158.1

Chủ đề: Thư từ; Cha và con trai; Bài viết

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030266

📒Kho mượn: MVV.043593; MVV.043594

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 61