Não bộ kể gì về bạn?

Sách m?i
Não bộ kể gì về bạn?: Viết về hành trình khám phá đi tìm lời giải cho những câu hỏi liên quan trực tiếp tới nhận thức của não bộ như “Tôi là ai? Thực tại là gì? Chúng ta quyết định như thế nào? Chúng ta sẽ là ai?”… Ở mỗi chương tác giả đưa ra những phân tích lập luận chặt chẽ, những dẫn chứng cụ thể dựa trên những thí nghiệm khoa học và những trải nghiệm thực tế để minh hoạ cho các chủ đề được nói tới.

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029441

Kho mượn: MVV.041984; MVV.041985

 

Views: 0