Hóa sinh – Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Sách m?i

Gồm 2 phần: Cấu tạo và chuyển hóa; Hóa sinh tế bào, mô và cơ quan. Phần cấu tạo và chuyển hóa chất trình bày về cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất sinh học cơ bản trong cơ thể sống, các quá trình chuyển hóa và điều hòa chuyển hóa trong cơ thể sống; Phần hóa sinh tế bào mô và cơ quan trình bày quá trình chuyển hóa xảy ra trong thế bào sống, ở các mô và cơ quan của cơ thể trong điều kiện bình thường và cũng như điều kiện bệnh lý để từ đó đưa ra các ứng dụng trong y học lâm sàng.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016249

Kho mượn: MVL.019654; MVL.019655

 

Visits: 9