Giải phẫu bệnh học

Sách m?i

Trình bày giải phẫu bệnh đại cương: Giới thiệu môn giải phẫu bệnh học, chẩn đoán tế bào bệnh học, tổn thương cơ bản của tế bào và mô, rối loạn chuyển hoá, tổn thương huyết quản… và giải phẫu bệnh bộ phận: bệnh của bộ tuần hoàn, bộ hô hấp, bộ tiêu hoá, bộ sinh dục, tiết niệu, nội tiết…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016248

Kho mượn: MVL.019652; MVL.019653

 

Visits: 24