Bí ẩn cơ thể người

Sách m?i

Bí ẩn cơ thể người: Trình bày dưới dạng hỏi đáp khối lượng lớn các khái niệm, các phạm trù khoa học, các sự vật, hiện tượng, quá trình trong tự nhiên, xã hội và con người: Giàu được hình thành như thế nào?; Tóc đã bị nhuộm màu như thế nào?; Tại sao có người có tóc xoăn tự nhiên?; Tại sao có lúc mắt lại bị nháy một cách tự động?;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029115

Kho mượn: MVV.041327

 

Views: 4