Y học dinh dưỡng

Sách m?i
Y học dinh dưỡng: Viết về lĩnh vực bổ sung dinh dưỡng trong điều trị bệnh, giúp trang bị cho bạn kiến thức dinh dưỡng để bảo vệ hoặc lấy lại sức khỏe của mình, đẩy lùi cũng như ngăn ngừa bệnh tật.

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029445

Kho mượn: MVV.041992; MVV.041993

 

Views: 0