Công nghệ sinh học cho nông dân – Quyển 7: Nhân giống, Trồng hoa

Công nghệ sinh học là một bước tiến mới nhất trong nỗ lực lâu dài chinh phục tự nhiên để nâng cao đời sống của con người. Mục tiêu của công nghệ sinh học là nâng cao năng suất và những đặc tính tốt của các sản phẩm lương thực có nguồn gốc động vật và thực vật góp phần giảm nạn đói và đáp ứng nhu cầu lương thực của một hành tinh với dân số đang gia tăng về số lượng và tuổi thọ trong khi vẫn giảm được những tác động tiêu cực đối với môi trường…

Công nghệ sinh học cho nông dân – Quyển 7: Nhân giống, Trồng hoa

Khái quát về ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo nhân giống và trồng hoa; quy trình nhân giống hoa Lan bằng phương pháp nuôi cấy In-vitro; giống và kỹ thuật nhân giống hoa lily; quy trình nhân giống cúc bằng phương pháp kết hợp giống cây mô và giâm hom; nhân giống, trồng hoa cẩm chướng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 51