Công nghệ sinh học cho nông dân – Quyển 4: Chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng

Công nghệ sinh học là một bước tiến mới nhất trong nỗ lực lâu dài chinh phục tự nhiên để nâng cao đời sống của con người. Mục tiêu của công nghệ sinh học là nâng cao năng suất và những đặc tính tốt của các sản phẩm lương thực có nguồn gốc động vật và thực vật góp phần giảm nạn đói và đáp ứng nhu cầu lương thực của một hành tinh với dân số đang gia tăng về số lượng và tuổi thọ trong khi vẫn giảm được những tác động tiêu cực đối với môi trường…

Công nghệ sinh học cho nông dân – Quyển 4: Chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng

Khái quát về những điều cần biết về chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, vai trò của chế phẩm vi sinh, cấu tạo chế phẩm; các nhóm chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp; một số chế phẩm sinh học được ưa chuộng trong sản xuất…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 68