Hợp tác cùng bác sĩ để trở thành người bệnh thông thái

Sách m?i
Hợp tác cùng bác sĩ để trở thành người bệnh thông thái: Gồm 19 chương: Câu huyện về thất bại trong việc ra quyết định; Câu chuyện tôi học cách ra quyết định khám chữa bệnh; Tại sao không hỏi thẳng bác sĩ xem nên làm gì?; Những rào cản cá nhân trên hành trình trở thành người tử đưa ra quyết định khám chữa bệnh; Thông tin y học; Hiểu được thông tin y học từ các thí nghiệm; Có đúng là ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh xa bác sĩ…

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029480

Kho mượn: MVV.042062; MVV.042063

 

Views: 0