Đọc vị tính cách

Sách m?i
Đọc vị tính cách: Giới thiệu bí quyết khám phá 9 kiểu tính cách để thấu hiểu mọi người như: Người cầu toàn, người giúp đỡ, người cầu tiến, người lãng mạn, người quan sát, người đa nghi, người phiêu lưu, người quyết đoán và người ôn hoà.

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029482

Kho mượn: MVV.042066; MVV.042067

 

Hits: 9