Trí tuệ xúc cảm

Sách m?i
Trí tuệ xúc cảm: Gồm những khía cạnh khác nhau của trí tuệ cảm xúc, hướng dẫn từng bước để phát triển chỉ số EQ và trở thành phiên bản tốt hơn: Cần xúc cảm để làm gì?; Mổ xẻ sự chiếm quyền của xúc cảm; Khi trí thông minh không lên tiếng; Hiểu bản thân; Nô lệ của cảm xúc; Nguồn gốc của đồng cảm; Nghệ thuật hòa hợp; Quản trị bằng trái tim;…

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029471

Kho mượn: MVV.042044; MVV.042045

 

Views: 0