Cẩm nang diện chẩn – Phương pháp đơn giản áp dụng tại gia

Sách m?i
Cẩm nang diện chẩn – Phương pháp đơn giản áp dụng tại gia: Hướng dẫn chi tiết, cụ thể về các kỹ năng, kỹ thuật xử lý nhiều chứng bệnh thường gặp trong gia đình bằng phương pháp diện chẩn, được chia làm các nhóm cụ thể như: trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi… giúp chúng ta chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách dễ dàng, an toàn

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029213

Kho mượn: MVV.041532; MVV.041533

 

Hits: 6