Ung thư không phải là dấu chấm hết – Ung thư gan

Ung thư không phải là dấu chấm hết – Ung thư gan: Trình bày những kiến thức cơ bản về bệnh gan và ung thư gan; giới thiệu một số cách phòng và điều trị bệnh như: Chẩn đoán bệnh, nguyên tắc và phương pháp điều trị bệnh ung thư gan, điều dưỡng bệnh nhân ung thư gan

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029842

Kho mượn: MVV.042776; MVV.042777

 

Visits: 7