Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư

Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư: Cung cấp kiến thức cơ bản về ung thư và biện pháp phòng chống ung thư bằng cách tránh một số lương thực, thực phẩm tinh chế và chế biến nhân tạo…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029866

Kho mượn: MVV.042819; MVV.042820

 

Views: 1