Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng

Sách m?i
Gồm: Tổng quan về dinh dưỡng trong dự phòng ung thư; quy trình chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ung thư; các đường nuôi dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người bệnh ung thư; dinh dưỡng hộ trợ người bệnh ung thư điều trị hóa trị, xạ trị và miễn dịch.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028321

Kho mượn: MVV.040245; MVV.040246

 

Views: 96