Kỹ năng sống cho học sinh – Rèn luyện tính cách tốt

Kỹ năng sống cho học sinh – Rèn luyện tính cách tốt: Gồm những câu chuyện gần gũi, thú vị cùng những bài học ý nghĩa, giúp trẻ dần hình thành thói quen tự lập, rèn luyện tính cách tốt, từ đó phát triển và nuôi dưỡng những kỹ năng sống lành mạnh và phẩm chất tốt đẹp để vững bước trên con đường của mình

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.033690; TN/VN.033691; TN/VN.033692

 

Views: 2