Origami – Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản

Origami – Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản: Hướng dẫn cách gấp giấy theo từng chủ đề hình chim, gấp cá, gấp động vật, các loài bướm và sâu, gấp hoa, các loại rối và vật dụng, máy bay.

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.033747; TN/VN.033748; TN/VN.033749

Sách mới; Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Visits: 6