Nghĩ được là làm được

Sách m?i

Nghĩ được là làm được: Viết về sự vĩ đại bên trong chính bạn; Sức mạnh của quyết định; Đòi hỏi những điều tốt đẹp nhất từ chính mình; Dành thời gian cải thiện bản thân; Làm chủ tư duy; Bạn muốn gì? Sức mạnh của trí tưởng tượng; Duy trì góc nhìn chiến thắng; Sức mạnh của sự tập trung;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029212

Kho mượn: MVV.041530; MVV.041531

 

Visits: 7