Bẫy hạnh phúc

Bẫy hạnh phúc: Trình bày những hiểu biết và kỹ thuật của ACT (Acceptance and Commotment Therapy – Liệu pháp chấp nhận và cam kết) – một liệu pháp tâm lý mới mang tính cách mạng dựa trên các nghiên cứu về tâm lý học hành vi. ACT sẽ giúp bạn thoát ra khỏi cái bẫy hạnh phúc và tìm được sự hài lòng thực sự trong cuộc sống…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029864

Kho mượn: MVV.042816; MVV.042817

 

Views: 0