Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Thương Binh – Liệt Sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

 • Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)
 • Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ
 • Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, liệt sĩ
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh – liệt sĩ
 • Nhớ những mẫu chuyện về tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ
 • Chủ tịch nước ký quyết định tặng quà dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt Sỹ
 • Chuyện thời cuộc: Tháng “Uống nước, nhớ nguồn”
 • Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” ngày Thương binh, liệt sĩ
 • Suy nghĩ của tuổi trẻ về ngày thương binh liệt sĩ
 • Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7)
 • Sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
 • Tiếp tục đẩy mạnh, lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
 • Tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng
 • Bình Thuận xây dựng 82 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng đối tượng chính sách
 • Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình thương binh, liệt sĩ

Hits: 86