Hạnh phúc trong công việc

Sách m?i
Hạnh phúc trong công việc: Trình bày tâm lý học tích cực tại nơi làm việc; bảy nguyên tắc tạo ra hạnh phúc tại nơi làm việc: lợi thế của hạnh phúc, điểm tựa và đòn bẩy thay đổi tư duy, thành quả, hiệu ứng trò chơi tetris, rơi xuống để vươn lên, vòng tròn zorro, quy luật 20 giây, đầu tư vào kết nối xã hội; hiệu ứng gợn sóng lan toả lợi thế của hạnh phúc tại nơi làm việc

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029317

Kho mượn: MVV.041741; MVV.041742

 

Views: 5