Thuật toán hành vi và cảm xúc

Sách m?i
Thuật toán hành vi và cảm xúc: Gồm 3 chương: Mười điểm mấu chốt trong cơ chế não bộ và hành vi; Những trò chơi của bộ não; Sử dụng não bộ một cách tối đa và chủ quan

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029330

Kho mượn: MVV.041767; MVV.041768

 

Views: 17