Thật đơn giản – Tạo dựng quan hệ

Sách m?i
Thật đơn giản – Tạo dựng quan hệ: Tập hợp những lời khuyên và các kỹ năng hữu ích từ những bậc thầy về tạo dựng mối quan hệ, trang bị nền tảng vững chắc để trở thành thanh nam châm thu hút mọi người và thành công đến với mình

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029313

Kho mượn: MVV.041733; MVV.041734

 

Views: 7