Chén trà kính bạn cùng mạn đàm nhân sinh

Sách m?i

Tập tản văn gồm nhiều câu chuyện nhỏ của tác giả Quách Thành viết về đủ mọi khía cạnh của cuộc sống, thu hút người đọc bởi nội dung chiêm nghiệm chân thành mà sâu sắc cùng văn phong sắc sảo đầy cuốn hút.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016158

Kho mượn: MVL.019478; MVL.019479

 

Views: 14