Làm người con hiếu thuận

Sách m?i
Làm người con hiếu thuận: Gồm một số câu chuyện triết lý, danh ngôn  những lời dạy bảo của các hiền nhân, tiền bối về làm người con hiếu thuận: Trẻ không được dạy dỗ thì không nên người; Dạy con làm người đức hạnh, trọng nhân nghĩa; Phép tắc trong ăn uống; Thực hành lễ độ, khiêm nhường; Những điều cổ nhân xem trọng nhất trong giáo dục;…

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.031949; TN/VN.031950; TN/VN.031951

 

Visits: 8