Tiếng Anh cho học sinh các trường dạy nghề

Hiện nay đất nước ta đang trên đà phát triển, đã hội nhập với thế giới và khu vực trong tất cả các lĩnh vực, hơn lúc nào hết, tiếng Anh được xem như một ngôn ngữ phổ thông nhất, là phương tiện đặc biệt hữu ích phục vụ cho việc giao tiếp, trao đổi kinh tế, văn hoá… trên toàn thế giới…

Quyển sách “Tiếng Anh cho học sinh các trường dạy nghề” hướng dẫn cách học tiếng Anh cho học sinh học các trường dạy nghề với nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, nội dung được cấu trúc gồm các mục: Getting Ready – Chuẩn bị; Conversation – Hội thoại; Exercises Write a story – Viết câu chuyện Tasks – Các nhiệm vụ; On your Own – Phần của bạn; Check Your Grammar – Kiểm tra ngữ pháp; Check Your Vocabulary – Kiểm tra từ vựng; Check Your Listening – Kiểm tra việc lắng; Conversation Review – Ôn tập hội thoại…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

 

 

Views: 100