Bầy voi đen

Sách m?i
Bầy voi đen: Trên dãy Trường Sơn, voi quây quần thành bầy, di chuyển kiếm ăn, chiến đấu, sinh sản. Những con voi trong bầy Voi Đen có “nhân cách” và những mối gắn kết như xã hội loài người: Con voi mẹ giàu tình mẫu tử, con voi đầu đàn thất thế sa cơ sẽ rời đàn ra đi để bảo vệ lòng kiêu hãnh, những con voi luôn bảo vệ lẫn nhau, những con voi biết hàm ơn đến ghi tâm khắc cốt…

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.031976; TN/VN.031977; TN/VN.031978

 

Views: 5