Dậy thì ơi chào mi!

Sách m?i
Dậy thì ơi chào mi!: Gồm 500 câu hỏi và trả lời về tuổi dậy thì của cả con trai và con gái. Đồng thời, đưa ra lời khuyên cho những cuộc trò chuyện về dậy thì hiệu quả, hướng dẫn những kĩ năng cần thiết cho trẻ bước vào tuổi trưởng thành và những câu hỏi về tuổi dậy thì

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.031899; TN/VN.031900; TN/VN.031901

 

Views: 13