Giới thiệu thị trường Nam Phi

Nam Phi được coi là chiếc nôi của nhân loại, vì các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết của người Australopitechi, Homo habilis, Homo erectus, và Homo sapiens. Đến khoảng giữa thế kỷ thứ III – V có thêm các nhóm Bantu. Tuy Nam Phi rất giàu tài nguyên nhưng đa số dân, đặc biệt người da đen, vẫn phải sống trong cảnh nghèo túng, không có điện nước, và cũng chưa được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục đúng mức phải có…

Tổng quan về thị trường Nam Phi và tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư của Nam Phi. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam với Nam Phi. Hỏi đáp về thị trường Nam Phi.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 33