Sổ tay thực hành bảo vệ thực vật

Sổ tay thực hành bảo vệ thực vật

“Sổ tay thực hành bảo vệ thực vật” gồm một số kiến thức cơ bản liên quan đến bảo vệ thực vật an toàn nhằm tạo ra những sản phẩm có ích cho người tiêu dùng. Với Chương 1 gồm một số nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và các biện pháp kiểm soát môi trường: “Bốn đúng” trong sử dụng thuốc BVT, Các giải pháp hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, phương pháp dùng côn trùng kiểm soát sâu hại cây trồng; Chương 2: Thực hành bảo vệ thực vật…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 21