Nữ Tướng Thời Trưng Vương

Một dân tộc, một quốc gia muốn trường tồn và phát triển ngoài việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật, điều quan trọng hơn nữa là phải có nền tảng giáo dục vững chắc. Trong đó, giáo dục về lịch sử dân tộc và lòng tự hào dân tộc là cần thiết để ghi khắc trong tâm trí các thế hệ, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trẻ, ý thức về nguồn gốc dân tộc, truyền thống văn hóa quốc gia, đồng thời giúp định hình góc nhìn thấu đáo về vai trò của từng giai đoạn, triều đại và nhân vật – dù gây tranh cãi – tạo nên lịch sử đó…

Nhằm phát huy truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam và giúp thế hệ mai sau hiểu và biết ơn về sự cống hiến vị đại đó. Quyển sách “Nữ Tướng Thời Trưng Vương” giới thiệu hai mươi vị nữ tướng thời Trưng Vương về quá trình chiến đấu và cả về chức vụ của các vị nữ anh hùng: Lê Chân, Thánh Thiên, Lê Thị Hoa…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 21