Những nền văn hoá cổ trên lãnh thổ Việt Nam

Sự tiếp biến lịch sử giúp các nền văn hóa có sự giao lưu, nhất là khi dân tộc Việt tiến dần về phía Nam. Trong nhiều công trình về các nền văn hóa sơ khai, các nhà nghiên cứu đã phát hiện những nét tương đồng và dị biệt của các nền văn hóa Hòa Bình, Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Bắc Sơn… ở phía Bắc với những nền văn hóa Óc Eo, Sa Huỳnh phương Nam. Quyển sách “Những nền văn hoá cổ trên lãnh thổ Việt Nam” khảo sát về các nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam, những di tích lịch sử như một minh chứng bất diệt, mãi trường tồn theo thời gian như: trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, chế tác gốm sứ tinh xảo…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 273