Hướng dẫn giải, xử lý tối ưu các dạng bài tập trong đề thi THPT quốc gia môn hóa học

Sách bao gồm 12 chương: Xác định chất (kim loại, phi kim, hợp chất); xác định lượng chất (số mol, khối lượng, thể tích) các chất tham gia phản ứng; xác định lượng chất (số mol, khối lượng, thể tích) các chất sản phẩm; xác định thành phần % các chất trong hỗn hợp; tính hiệu suất phản ứng; tuyển chọn một số bài tập vận dụng cao; phản ứng hoá học; phân biệt, điều chế, tinh chế các chất; các vấn đề về hoá học đại cương.
Ngoài ra, trong mỗi chương được trình bày: Phương pháp giải; Các dạng bài tập (trong mỗi dạng bài tập có bài tập mẫu, bài tập tự luyện và hướng dẫn giải bài tập tự luyện)…

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 42