Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miền – Tập 1: Phần quản lý kinh tế hộ

Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miền

Quyển sách “Phổ cập kiến thức áp dụng khoa học công nghệ làm kinh tế hộ gia đình cho nông dân các miền – Tập 1: Phần quản lý kinh tế hộ” gồm một số nội dung về cách quản lý thu – chi trong gia đình; khái quát quản lý thu – cho trong hộ gia đình; tính toán các khoản thu nhập trong hộ gia đình; khái niệm về tiết kiệm; lập kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình; các bước làm nên một việc kinh doanh thành công; làm thế nào để bán được nhiều sản phẩm…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15