Bài giảng cấu trúc máy tính (Computer Structure)

Bài giảng cấu trúc máy tính (Computer Structure)
Bài giảng giới thiệu chung về cấu trúc và tổ chức máy tính; tìm hiểu nguyên lý hoạt động cơ bản của máy tính; giới thiệu cấu trúc máy tính tiên tiến của Intel; hệ thống máy tính bao gồm các thành phần cơ bản của máy tính, hoạt động và liên kết hệ thống; biểu diễn dữ liệu và số học máy tính gồm các hệ đếm cơ bản, mã hóa và lưu trữ trong máy tính, biểu diễn số nguyên, số học nhị phân; bộ xử lý trung tâm; bộ nhớ máy tính; hệ thống vào ra của máy tính…

Bấm vào  >>Xem toàn văn >>    

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15