Cây thân gỗ và kỹ thuật trồng

Cây thân gỗ là những loại cây lớn, có thân chắc chắn và có nhiều cành con. Chúng ta thường trồng cây thân gỗ ở vườn nhà để gia tăng bóng mát, tăng thêm vẻ đẹp và thu hoạch trái. Không chỉ được trồng ở ngoài, cây thân gỗ còn được đưa vào không gian sống trong nhà…

Cây thân gỗ và kỹ thuật trồng

Sách “Cây thân gỗ và kỹ thuật trồng” nêu lên giá trị kinh tế về thành phần dinh dưỡng, công dụng và lợi ích kinh tế; thành phần sinh học; điều kiện ngoại cảnh; phương pháp trồng và chăm sóc; thu hoạch của một số cây thân gỗ như cây trám đen, trẩu lá xẻ, cây sở, cây hồi, đỗ trọng, quế, giẻ, luồng…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 52