Kiếp người

Kiếp người: Tập hợp nhiều truyện ngắn, viết về cuộc đời và nghiệp văn bút của nhà văn Ngọc Giao; được chia làm các phần: Tuổi thơ – Những người khốn khổ – Văn sĩ – Kiếp cầm ca – Khí phách – Những kẻ chán chường.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029636

Kho mượn: MVV.042372; MVV.042373

 

Visits: 14