Truyện Cổ Tích Về Các Loài Vật

  1. Sự tích Con Sam CLICK ĐỂ NGHE TRUYỆN
  2. Sự tích loài Ve Sầu rỗng ruột
  3. Chim Họa Mi
  4. Sự tích Con gà trống có mào đỏ
  5. Sự tích Con Ong
  6. Sự tích Con CuaCLICK ĐỂ NGHE TRUYỆN
  7. Sự tích Con MuỗiCLICK ĐỂ NGHE TRUYỆN
  8. Sự tích Chim Bắt cô trói cột và Chim Năm trâu sáu cột
  9. Sự tích Con Bìm Bịp

Views: 2