Sâu, bệnh hại cây bạch đàn và keo

Việc phòng trừ sâu bệnh hại rừng trên phạm vi toàn quốc đã và đang gặp nhiều trở ngại lớn, đó là: thiếu thông tin và kiến thức về các loại sâu, bệnh hại đối với bạch đàn và keo, dẫn đến kết quả phòng trừ sâu bệnh hại thu được còn hạn chế và chưa mang lại hiệu quả mong muốn mà lại tốn kém về mặt kinh phí, thời gian, nhân lực và hơn nữa ảnh hưởng xấu đến môi trường,…
Khái quát về sâu, bệnh hại cây rừng; các phương pháp thu thập và làm mẫu sâu bệnh; nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh trên cây bạch đàn và keo; một số bệnh gây ra ở cây con bạch đàn ở vườn ươm…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 404