Con vịt với người nông dân

Chăn nuôi vịt là một nghề truyền thống có từ hàng ngàn năm nay ở nước ta. Hệ sinh thái lúa – vịt là hệ sinh thái bền vững không chỉ ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long mà cả ở Duyên hải miền Trung…
Tìm hiểu lợi ích của việc phát triển chăn nuôi vịt. Giới thiệu đặc điểm sinh học, nhu cầu dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi và phương pháp kiểm tra trứng vịt. Chuẩn bị chuồng trại và dụng cụ nuôi vịt. Hướng dẫn cách phòng trị một số bệnh thường xảy ra đối với vịt.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 95