Dịch tễ học thú y ứng dụng

Dịch tễ học được áp dụng cho tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực thú y, từ quần thể động vật đến nguyên nhân và nguồn gốc của dịch bệnh hoặc các sự kiện về sức khỏe của quần thể đó; sự phân bố các tần số mắc, tần số chết của bệnh đến các biện pháp khống chế có hiệu quả nhất khi có bệnh dịch xảy ra…
Trình bày những kiến thức cơ bản về định nghĩa, mục tiêu, phạm vi ứng dụng của dịch tễ học, các đơn vị đo lường tần suất của dịch bệnh và những thiết kế nghiên cứu trong dịch tễ,…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 19