Kỹ thuật trồng và chăm sóc ngô

Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi Quốc gia. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, gần 80% dân số ở nông thôn. Vì vậy, phát triển nông nghiệp – nông thôn là vấn đề có tầm chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường sinh thái…
Nêu đặc điểm sinh học của cây ngô; vai trò và tác dụng của cây ngô; đặc điểm điểm một số giống ngô; yêu cầu chung về điều kiện sinh thái của cây ngô; quy trình kỹ thuật trồng ngô; phòng tránh hiện tượng ngô không hạt; kỹ thuật trồng ngô lai trên đất lúa…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 49