Văn hóa tộc người Nùng

Là một quốc gia có nhiều cộng đồng tộc người cũng sinh sống quyện hòa, gắn kết trong cả quá trình lịch sử hình thành và phát triển, bức tranh văn hóa các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam hiện lên rực rỡ về hình ảnh, phong phú về âm thanh và thắm sâu với yếu tố tâm linh tinh thần, điều đó được kết thành từ những bản sắc văn hóa riêng có của mỗi tộc người…

Những thông tin cơ bản về nét văn hóa của tộc người Nùng trên các phương diện: lược sử văn hóa tộc người, văn hóa mưu sinh, văn hóa vật chất, văn hóa ứng xử và văn hóa tâm linh…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 2