Hội Báo Xuân 2024

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN THÔNG BÁO

Hội báo Xuân giáp thìn năm 2024 khai mạc và phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thời gian: Từ ngày 06/02/2024 (27 tết) đến hết ngày ngày 14/02/2024 (mùng 05 tết).

Địa điểm: Khu Di tích Dục Thanh Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Bình Thuận.

TVBT

Views: 0