Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác

Sách m?i
Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác: Cuốn hồi ký thuật lại hành trình trưởng thành của Lư Tô Vỹ. Từ một cậu bé không may mắc phải căn bệnh viêm não Nhật Bản dẫn đến bị bại não và chỉ số IQ chỉ còn 70 vươn lên trở thành một thiên tài sở hữu 500 phát minh, tác giả của hơn 50 đầu sách nổi tiếng về giáo dục, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác và phát triển năng lực tiềm ẩn.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029322

Kho mượn: MVV.041751; MVV.041752

 

Views: 0