Nói ra đừng sợ! Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu

Sách m?i
Nói ra đừng sợ! Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu: Cung cấp công cụ, bí quyết giúp nâng cao kỹ năng thuyết trình và chinh phục người nghe: Xác định mục đích của bài thuyết trình, xây dựng và phát triển nội dung, nghệ thuật khơi gợi cảm xúc người nghe, mở đầu bài nói, thân bài, kết thúc bài nói, nghệ thuật sân khấu, sử dụng PowerPoint hiệu quả, các sai lầm cần tránh…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029329

Kho mượn: MVV.041765; MVV.041766

 

Hits: 9