10 bước xây dựng thành công thương hiệu Việt trên amazon

Sách m?i

Viết về chủ đề thương mại điện tử. Và nó được viết bởi những người có nhiều thành công, nhiều năm thực hiện chiến lược trên Amazon, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Chia sẻ những kinh nghệm trong kinh doanh như: Thương hiệu là điều quan trọng nhất; Amazon và cơ hội nào cho Việt Nam; các mô hình kinh doanh trên Amazon cùng với 10 bước xây dựng thương hiệu Việt trên Amazon như: tạo tài khoản, nghiên cứu thị trường và lựa chọn sản phẩm, lựa chọn nguồn hàng, nhà cung cấp và đàm phán,…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016194

Kho mượn: MVL.019550; MVL.019551

 

Hits: 7